Kosten zakelijk en privé

Zakelijk

Het tarief voor de coachingsgesprekken bedraagt voor ondernemingen € 135,- per uur, inclusief BTW. Voor particulieren bedraagt het tarief € 113,- per uur, inclusief BTW. Dit tarief is inclusief alle benodigde voorbereiding, verslaglegging en materialen.

Door de korte, resultaatgerichte coachingstrajecten is coaching daarmee een kleine investering in verhouding tot reguliere opleidingen én met een blijvend resultaat. De kosten worden per gesprek achteraf in rekening gebracht.

 

Belastingaftrek mogelijk

Voor particulieren is coaching als ‘scholingskosten’ aftrekbaar voor de belasting. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Als u particulier een traject start op verwijzing van een (huis)arts, arbo-arts of reïntegratiebureau kunt u van tevoren bij uw arts, bureau of ziektekostenverzekeraar nagaan of de kosten van het traject (deels) vergoed worden.

Vergoedingen

Er zijn diverse zorgverzekeraars die counseling (gedeeltelijk) vergoeden.
Soms zijn zorgverzekeraars bereid om op basis van een individuele coulanceregeling de kosten voor counseling te vergoeden.
Informeer hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Werkgevers zijn steeds vaker bereid om de kosten van een coach/counselor te betalen. Het beperken of voorkomen van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid levert ook het bedrijf voordeel op. Vraag uw werkgever gerust om een coach/counselor.
Hebt u een uitkering?

Informeer bij de arbeidsdeskundige van het UWV of u in aanmerking komt voor een Persoonlijk Re-integratiebudget of een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Hieruit kunnen ook (geheel of gedeeltelijk) kosten voor coaching/counseling worden betaald.

Raadpleeg de site www.uwv.nl, kies particulieren en kies dan re-integratie.

Ook het Persoonsgebonden Budget (PGB) kan worden gebruikt om coaching/counseling te betalen.
Raadpleeg hiervoor de site www.ciz.nl en ga naar CIZ in uw regio.

Coaching als psycholoog: vergoeding door zorgverzekeraar

Een groot aantal zorgverzekeraars verstrekt een vergoeding voor de kosten van coaching en/of counseling vanuit de aanvullende zorgverzekering, welke niet ten koste gaat van je eigen risico. Kijk of je verzekeraar de kosten (gedeeltelijk) vergoedt op de website van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).  O.a. Ohra en de Goudse verzekeringen bieden uitgebreide vergoedingsmogelijkheden. Er zijn echter veel verzekeraars en ook de diversiteit in verzekeringspakketten is zeer groot. Om deze reden raad ik je aan om je polisvoorwaarden te raadplegen en/of informatie in te winnen bij je zorgverzekeraar. Coaching/counselling wordt vaak door veel zorgverzekeraars (deels/geheel) vergoed onder de noemer ‘counseling’, ‘psychosociale hulpverlening’ of ‘alternatieve behandelswijze’.

Loopbaancoaching, re-integratie en outplacement: vergoeding door werkgever

Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Werkgevers hebben er immers veel belang bij dat hun werknemers goed inzetbaar zijn en blijven. Er zijn ook werkgevers die hun werknemers een persoonlijk budget aanbieden dat in veel gevallen voor coaching en/of training gebruikt kan worden. Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Loopbaancoaching voor zelfstandig ondernemers: vergoeding door belastingdienst

Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nb. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

Re-integratie: vergoeding door UWV of gemeente

Heb je een WW- ,arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of WWB uitkering en ben je op zoek naar werk? Dan kun je in bepaalde gevallen een re-integratieovereenkomst aanvragen. Je kiest dan zelf een re-integratiepartner waarmee je een plan opstelt om weer aan werk te komen. Het UWV of de gemeente vergoedt dan onder bepaalde omstandigheden de kosten. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van het UWV.  Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject.

Trainingen: vergoeding kan van toepassing zijn

Particulieren kunnen proberen om de kosten van een training bij hun werkgever dan wel het Uwv in te dienen/aan te vragen. Het resultaat is wisselend. Voor bedrijven en organisaties zijn de kosten van trainingen aftrekbaar van de belasting of kunnen zelfs in aanmerking komen voor volledige dan wel gedeeltelijke subsidie. Ik werk samen met een deskundige die bedrijven in deze materie (veelal kosteloos) begeleidt.